You are here

Share page with AddThis

Preporuka za prvi tretman strnih žita (T1)

Vesti
25.03.2021
zastita-psenice-syngenta
zastita-psenice-syngenta

Da bi održali lisnu površinu zdravom i tako sačuvali planirani prinos, potrebno je zaustaviti širenje bolesti s donjih listova na gornje. Prvim fungicidnim tretmanom znatno umanjujemo pritisak bolesti u fazi intezivnog rasta strnih žita, dok sa kasnijim tretmanima štitimo list zastavičar i klas koji su ujedno i nosioci prinosa.
Preporuka je da se za prvi tretman pšenice i ječma protiv bolesti lista, u fazi prvog do drugog kolenca, koristi  fungicid AMISTAR® Extra 280 SC u količini primene 0,6-0,75 l/ha, u zavisnosti od inteziteta napada i pritiska bolesti.
AMISTAR® Extra 280 SC obezbeđuje zaštitu novog porasta i štiti biljke od eventualne suše, zbog čega biljke zadržavaju sklop i samim tim daju EXTRA PRINOS i EXTRA KVALITET.

amistarextra-zastita-psenice-syngenta

Ono što mnogima preporučujemo u prvom tretmanu je regulator rasta MODDUS® Evo. Njegovom primenom umanjuje se mogućnost poleganja useva ali i poboljšavaju procesi usvajanja mineralnih materija, vode kao i drugi fiziološki procesi koji poboljšavaju opšte stanje biljaka što sveobuhvatno vodi ka visokom prinosu. Količina primene u usevu pšenice je 0,3 l/ha, dok u usevu ječma količina primene  je 0,6 l/ha.

moddusevo-zastita-psenice-jecma-od-poleganje
Od štetočina (Lema melanopus) se pšenica u prvom tretmanu štiti insekticidom KARATE® Zeon 5 CS u količini primene 0,2-0,25 l/ha.

lema-melanopus-stetocina-karate-zeon  lema-melanopus-stetocina-karate-zeon
Za suzbijanje divljeg ovsa i drugih travnih korova, predlažemo herbicid AXIAL® 050 EC, u količini primene 0,6-1,2 l/ha.U slučaju da na parceli imamo jako veliku brojnost divljeg ovsa (Avena fatua), preporučujemo da se ide sa većom dozom ili da se tretman radi u splitu (0,6 l/ha + 0,6 l/ha) zbog činjenice da nicanje divljeg ovsa može biti razvučeno u dužem vremenskom periodu. AXIAL® 050 EC se odlikuje fleksibilnim vremenom primene – do pojave lista zastavičara (BBCH 39) ili kada su korovi u fazi od trećeg lista do prvog kolenca.

axial-zastita-psenice-efikasnost-syngenta

axial-zastita-psenice-delovanje-syngenta
Samo u ovoj sezoni poljoprivredni proizvođači ne smeju da propuste šansu da kupe prestižne i dokazane Syngenta proizvode po nikad boljoj ceni.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte našu stručnu podršku na terenu: Kontakt| Syngenta 

Video: prvi tretman pšenice:

zastita-psenice-syngenta