You are here

Share page with AddThis
ModdusEvo

Moddus Evo

Regulator rasta

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrat za emulziju (EC)

BBCH 25-39, Od bokorenja (peto stablo vidljivo) do pojave zastavičara.

Sprečite poleganje useva i sačuvajte prinos!

Način delovanja:
MODDUS® Evo je regulator rasta, čiji se mehanizam delovanja zasniva na inhibiciji biosinteze giberalina. Sniženje sadržaja giberelina rezultira skraćivanjem internodija, a time i smanjenim porastom biljaka.
Usvaja se listom i transportuje do zona rasta u izdanku. Povećava otpornost na poleganje strnih žita, poboljšava razvoj korenovog sistema i bolje ukorenjavanje. Primenom MODDUS® Evose postiže homogena visina useva radi lakše žetve.

modusevo-delovanje-syngenta-regulator-rasta

> Primenjuje se isključivo preventivno, u cilju sprečavanjapoleganja pšenice i ječma
> Koristi se od fenofaze bokorenja do pojave listazastavičara – najbolja efikasnost se postiže tretiranjemdo pojave drugog kolenca
> Povećava debljinu i čvrstinu stabljike, pa samimim tim iotpornost na poleganje
> Doprinosi jačem ukorenjavanju i boljem usvajanju vode imineralnih materija
> Zbog boljeg usvajanja vode značajno se povećavaotpornost na sušu
> Količina primene u usevima pšenice je 0,3 l/ha, a uusevima ječma 0,6 l/ha
> Obavezna primena kod osetljivih sorti na poleganje, kodintezivnog đubrenja, na lakim i peskovitim zemljištima.

Primena:

Biljna vrsta Spektar delovanja

Količina primene

Vreme primene  Karenca
Ječam

Povećava otpornost na poleganje 

0.6 l/ha

Od kraja bokorenja do kraja faze razvoja zastavičara, kada je vidljivo prvo osje

*OVP
Pšenica Povećava otpornost na poleganje  0.3 l/ha Od faze bokorenja do pojave zastavičara  *OVP
*OVP – obezbeđena vremenom primene
Radna karenca: Do sušenja depozita (6-12 sati)
Posebne napomene:
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku godine je jednom.

NAPOMENE: 

​U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi
dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.