You are here

Share page with AddThis
ModdusEvo

Moddus Evo

Regulator rasta

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrat za emulziju (EC)

BBCH 25-39, Od bokorenja (peto stablo vidljivo) do pojave zastavičara.

Sprečite poleganje useva i sačuvajte prinos!

modusevo-delovanje-syngenta-regulator-rasta

> Primenjuje se isključivo preventivno, u cilju sprečavanjapoleganja pšenice i ječma
> Koristi se od fenofaze bokorenja do pojave listazastavičara – najbolja efikasnost se postiže tretiranjemdo pojave drugog kolenca
> Povećava debljinu i čvrstinu stabljike, pa samimim tim iotpornost na poleganje
> Doprinosi jačem ukorenjavanju i boljem usvajanju vode imineralnih materija
> Zbog boljeg usvajanja vode značajno se povećavaotpornost na sušu
> Količina primene u usevima pšenice je 0,3 l/ha, a uusevima ječma 0,6 l/ha
> Obavezna primena kod osetljivih sorti na poleganje, kodintezivnog đubrenja, na lakim i peskovitim zemljištima.

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A7725M