You are here

Share page with AddThis

Moddus 250 EC

Regulator rasta

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrat za emulziju (EC)

Moddus 250 EC - Regulator rasta ječma koji očvršćuje stabljiku, smanjuje visinu biljaka i povećava masu korena sprečavajući poleganje

Ječam

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A7725M