You are here

Share page with AddThis

Zaštitite Vaše dragocene plodove

Siva trulež - problem od nicanja do skladišta

Proizvodnja voća obuhvata kompleksan ciklus koji počinje na otvorenom, u polju, odnosno voćnjaku i završava se ne berbom, već se nastavlja čuvanjem i prodajom plodova.

Uspešna proizvodnja voća ugrožena je pojavom većeg broja prouzrokovača oboljenja i štetočina u voćnjaku.

Ukupan prinos, odnosno profit koji se ostvaruje tek prodajom plodova krajnjem korisniku često  je umanjen usled pojave oboljenja na plodovima tokom čuvanja u skladištu.

Jedno od tih oboljenja je  gljiva Botrytis cinerea  poznatija kao siva trulež koji pravi velike štete na otvorenom polju, kao i tokom čuvanja jagodastog i koštičavog voća.

Ciklus razvoja ove gljive počinje u proleće pri povoljnim uslovima. Infekcija se uglavnom ostvaruje preko rana koje nastaju kao posledica grada, uboda insekata ili manipulacije tokom berbe, ali je moguća i direktnim prodiranjem gljive u osetljivo tkivo domaćina. Tokom vegetacije ostvari se više ciklusa zaraze. Siva trulež plodova jagodastog voća nanosi velike direktne štete na zrelim plodovima. Gubici su posebno veliki ako nakon cvetanja, u vreme formiranja plodova i njihovog sazrevanja nastupi period kišovitog i prohladnog vremena. Na zelenim ili sočnim plodovima gljiva se brzo razvija i sporuliše u vidu sive ili crne somotaste prevlake.

Mere zaštite biljaka obuhvataju agrotehničke mere, pravilnu ishranu biljaka i primenu fungicida. Od agrotehničkih mera bitno je pravilno postavljanje redova u pravcu čestih vetrova. Obratiti pažnju na gustinu sadnje. Obolele plodove redovno odstranjivati.

Pravilna ishrana biljaka ima  značajan uticaj na otpornost biljaka, odnosno njihovu osetljivost prema sivoj truleži. Kompanija Syngenta u ponudi ima preparat Isabion koji  je organski biostimulator na bazi aminokiselina koje poboljšava  otpornost na nepovoljne uslove  i omogućava brže zarastanje oštećenih mesta od grada i drugih mehaničkih povreda. Koristi se u redovnim fiziološkim fazama  biljaka u dozi od 2-3 l/ha za voće. A broj tretmana tokom vegetacije je 3-4 puta u zavisnosti od vrste zasada. Takođe, ishranu biljaka prilagoditi potrebama zemljišta. Obezbediti biljkama kalijum koji reguliše vodni režim i kalcijum koji povećava  stabilnost tkiva, čime se pojačava otpornost prema ovoj bolesti

A jedna od najvažnijih mera zaštite jesu hemijske mere koje podrazumevaju primenu  fungicida koji su čuvari vašeg blaga!
Syngenta-switch-zastita-od-sive-truzlezi-malina-kupina-borovnica

U fungicidu Switch 62,5 WG su spojena dva  različita mehanizma delovanja kontaktno i sistemično sprečavajući na taj način mogućnost  nastanka infekcije, čak i kad se ovaj preparat primeni kratko vreme nakon ostvarene infekcije. Ipak, preventiva je najvažnija. Sistemična komponenta je duže vreme otporna na negativno delovanje padavina, u smislu ispiranja sa površine biljnih delova. Zato je delovanje ovog fungicida dovoljno dugo da u kritičnim fazama razvoja biljaka, često sa samo dva tretmana obezbedi pouzdanu i dugotrajnu zaštitu.
Karenca od 14 dana za breskvu, 7 dana za malinu i kupinu i 3 dana za jabuku. Switch® 62.5 WG dobro deluje i na nižim temperaturama (iznad 50C) i time štiti plodove koji se posle berbe čuvaju u skladištima sa nešto nižom temperaturom i većom vlažnošću. Kurativno delovanje (zaustavljanje već ostvarene infekcije) je obezbeđeno ukoliko se tretira u roku od 48 časova od nastanka infekcije, pa se ne dozvoljava plodovima koji se oberu zaraženi da postanu izvor infekcije u skladištu. 

[Switch spot you-tube video]

 

jabuke-skladiste-gajba

 

Geoxe 50 WG je kontaktni fungicid, koji se primenjuje preventivno u zasadu jabuke, kruške i breskve za suzbijanje prouzrokovača truleži i propadanja plodova u skladištu tokom čuvanja. Preventivno suzbija uzročnike truleži plodova tokom skladištenja, gljive Colletortichum gleosporoides, Penicilliurn spp. Alternaria spp. Rhisopus spp. Monilinia spp. Botrvtis soo.
Karenca  je 3 dana za jabuku, krušku i breskvu i omogućava primenu i efikasnu zaštitu plodova svih osetljivih biljaka i kratko vreme pred berbu.
Ostaci ispod merljivih nivoa ukoliko se preparat koristi po preporuci = omogućavaju nesmetan promet i izvoz proizvoda u EU i Rusiju.

 

!Preporučeni programi zaštite