You are here

Share page with AddThis

Zaštitite sebe i svoja ulaganja u pripremi za setvu

lazno-i-original-seme-suncokreta-Syngenta

Poštovani poljoprivredni proizvođ­aci i naši verni prijatelji,
Tokom godina svedoci smo pojavljivanja semena hibrida suncokreta kompanije Syngenta koje ne potiče od naše legalne proizvodnje, uvoza i distribucije, već je u pitanju lažno seme pakovano u falsifikovane vreće. Izgovori su razni i možda u datom momentu za nekog i prihvatljivi, ali JEDINA SIGURNA KUPOVINA JE KUPOVINA KROZ LEGALNE TOKOVE PRODAJE!
U cilju zaštite svojih kupaca od moguće štete, kompanija Syngenta uvela je novine u pogledu pakovanja svojih hibrida suncokreta.
Na pole­đini vreće nalaze se tekstovi, slike i piktogrami sa informacijama o hibridu, pakovanju, tretmanu, merama predostrožnosti i kvalitetu semena. Na desnoj strani se nalazi Etiketa (Quality seeds) na čijoj se donjoj poziciji nalazi QR kod.
suncokret-Syngenta-verodostojnost-vrecesuncokret-Syngenta-verodostojnost-vrece
 

Pored lakšeg i razumnijeg obeležavanja proizvoda, za svako pakovanje uveden je i sistem dodatnih jedinstvenih QR kodova čija namena je da potvrdi validnost proizvoda. 
Kada okrenete vreću tako da vidite njeno dno, videćete da postoje različite oznake poput deklaracija, imena hibrida, ali i novouvedenih QR kodova.
Od ove sezone postavljana su 2 QR koda na dnu vreće. Prvi možete uočiti u uglu same vreće (vidi sliku ispod i uputstvo).  Skeniranjem ovog koda, moći ćete da na licu mesta proverite da li je seme zaista proizvod kompanije Syngenta ili je u pitanju falsifikat.
suncokret-Syngenta-verodostojnost-vrece
Drugi QR kod je zalepljen u vidu jedne CRVENE nalepnice koji služi za zaštitu QR koda koji se nalazi ispod. Ovakva nalepnica nalazi se na svakoj vreći suncokreta i kukuruza namenjene tržištu Srbije i na sebi ima ime hibrida i ispis „OVDE ODLEPI“. Ispod nalepnice se nalazi QR kod, a sve u sklopu našeg novog promotivnog programa.
suncokret-Syngenta-verodostojnost-vrece
 

Bitno je napomenuti da su vreće suncokreta identično pakovane i obeležene u svim okolnim državama, poput Mađarske, Rumunije, Ukrajine, i dalje u celom svetu.

 

 

Ovo su samo neke od novo uvedenih stavki zaštite vreća i mogućnosti za proveru. Naravno uz sve ovo svaka vreća mora da poseduje i deklaracije – strane i lokalne izdate od strane naših ovlašćenih institucija.
U slučaju bilo kakve sumnje na originalnost vreće ili pakovanja proizvoda u zaštiti bilja  koje vam se nude ili ste kupili, pozovite Syngenta predstavnika: Kontakt| Syngenta   ili Syngenta ovlašćenog distributera.
Jedino sigurna kupovina je kupovina kroz legalne distributivne tokove preko ovlašćenih distributera i njihovih partnera.
Bitno je da sačuvate fiskalni račun sa imenom hibrida. Pokušajte da sačuvate vreću ili slike vreće iz više uglova, kao i sliku dna vreće.

I ponovo: ako je cena nerealno niska, zapitajte se da li će Vas koštati mnogo skuplje kasnije?

Direktna posta novo-pakovanje-suncokret-syngenta