You are here

Share page with AddThis

Sorte salata i hibridi spanaća

Baglin

Puterica
Zatvorena proizvodnja

Shangore

Puterica
Zatvorena proizvodnja

Aviatore

Puterica
Zatvorena proizvodnja

Meteore

Puterica
Zatvorena proizvodnja

Julian

NOVO
Puterica
Otvorena proizvodnju

Daguan

Puterica
Otvorena proizvodnja

Gondola

Batavia
Otvorena proizvodnja

Funly

Batavia
Otvorena proizvodnja

El Forte

Spanać
Prolećnu i zimsku proizvodnju

Period rasađivanja