Grownet F1


Vrlo rani hibrid, spada u poludeterminantne (hibride ograničenog rasta). Generativan tip paradajza sa 4-6 plodova na cvetnoj grani. Intenzivno crvene boje i odličnog ukusa. Daje dobar prinos I kvalitet u lošijim uslovima proizvodnje.


Otpornost:

HR= V / TMV: 0 / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Va / Ff: A-E 

IR = Mi / Ma / Mj