You are here

Share page with AddThis
Syngenta seme kupus Lauda.

Lauda F1

Lauda je novi hibrid za najraniju proizvodnju kupusa koji se odlukuje veoma kratkom vegetacijom - 45 - 50 dana.

Lauda F1

Lauda je novi hibrid za najraniju proizvodnju kupusa koji se odlukuje veoma kratkom vegetacijom - 45 - 50 dana.

Rosberg F1

Rosberg F1 je još jedan hibrid nove genetike za ranu proizvodnju koj garantuje visok prinos u ranoj proletnoj proizvodnju na otvorenom polju.

Syngenta seme kupus Rosberg.

Rosberg F1

Rosberg F1 je još jedan hibrid nove genetike za ranu proizvodnju koj garantuje visok prinos u ranoj proletnoj proizvodnju na otvorenom polju.

Syngenta seme kupus Kevin.

Kevin F1

Kevin je vrlo rani kupus pogodan za proizvodnju u plastičnim tunelima i na otvorenom polju uz korištenje agrotekstila ili bez njega.

Kevin F1

Kevin je vrlo rani kupus pogodan za proizvodnju u plastičnim tunelima i na otvorenom polju uz korištenje agrotekstila ili bez njega.