Lauda F1 seme kupusa

Syngenta seme kupus Lauda.

Lauda F1 je novi hibrid za najraniju proizvodnju kupusa koji se odlukuje veoma kratkom vegetacijom.

  • Glavice su ovalne, zbijene i visoke prosečne težine.
  • Od samog početka formira glavicu što omogućava ranije branje kada je cena na tržištu povoljna.
  • Biljka je tolerantna na niske temperature i prorastanje.
  • Pogodan za najraniju proizvodnju u platenicima gde veoma dobro podnosi veću gustinu sadnje koja ne utiče na veličinu glavice.

Syngenta seme kupus Lauda.
Syngenta seme kupus Lauda.
Syngenta seme kupus Lauda.
Syngenta seme kupus Lauda.

Hibridi kupusa

Syngenta seme kupus Rosberg.

Rosberg

NOVO
Sveža potrošnja
50 - 55 dana

Syngenta seme kupus Kevin.

Kevin

Sveža potrošnja
55 - 58 dana

Syngenta seme kupus Escazu.

Escazu

NOVO
Prerada
75 - 80 dana