You are here

Share page with AddThis

Hibridi kupusa

Kevin

Sveža potrošnja
55 - 58 dana

Gregorian

Sveža potrošnja
70 - 72 dana

Escazu

NOVO
Prerada
75 - 80 dana

Pruktor CEMES

Sveža i prerada
75 - 80 dana

Sarmalin

Prerada
75 - 80 dana

Gloria

Sveža i prerada
75 - 80 dana

Kilaherb

Sveža i prerada
90 - 95 dana

Klabishi

Prerada
110 - 120 dana

Storidor

Skladištenje
120 - 125 dana

Agressor

Prerada i skladištenje
110 - 125 dana

Period rasađivanja