Hibridi kupusa

Seme kupus Pruktor Cemes od Syngenta.
Syngenta seme kupus Lauda.

Lauda

NOVO
Sveža potrošnja
45 - 50 dana

Syngenta seme kupus Rosberg.

Rosberg

NOVO
Sveža potrošnja
50 - 55 dana

Syngenta seme kupus Kevin.

Kevin

Sveža potrošnja
55 - 58 dana

Syngenta seme kupus Gregorian.

Gregorian

Sveža potrošnja
70 - 72 dana

Syngenta seme kupus Escazu.

Escazu

NOVO
Prerada
75 - 80 dana

Syngenta seme kupus Pruktor CEMES.

Pruktor CEMES

Sveža i prerada
75 - 80 dana

Syngenta seme kupus Sarmalin.

Sarmalin

Prerada
75 - 80 dana

Syngenta seme kupus Gloria.

Gloria

Sveža i prerada
75 - 80 dana

Syngenta seme kupus Kilaherb.

Kilaherb

Sveža i prerada
90 - 95 dana

Syngenta seme kupus Klabishi.

Klabishi

Prerada
110 - 120 dana

Syngenta seme kupus Storidor.

Storidor

Skladištenje
120 - 125 dana

Syngenta seme kupus Agressor.

Agressor

Prerada i skladištenje
110 - 125 dana