You are here

Share page with AddThis

BELA TRULEŽ

Sclerotinia sclerotiorum


  • Može se pojaviti na svim delovima biljke
  • Pojavljuje se kao raspadanje pojedinačnih delova stabljike ili bočnihgrana
  • Posle toga, povređena mesta su pokrivena snežno belomprevlakom
  • Prva oštećenja se primećuju na dnu stabljike