BELA LEPTIRASTA VAŠ

Trialeurodes vaporariorum


  • Prouzrokuje velike štete u usevu krastavca
  • Direktne štete čine sisanjem biljnih sokova i iscrpljivanjembiljki
  • Tokom ishrane dolazi do lučenja „medne rose”, pa se nabiljci javljaju gljive čađaviceZnačajna je zbog toga što prenosi opasne viruse sazaraženih na zdrave biljkeIma više od 10 generacija godišnje
  • Prag štetnosti je 1-2 vaši na jednoj biljci.
  • Efikasna je zaštita sa insekticidima iz grupeneonikotenoida i blokatora ishrane