You are here

Share page with AddThis

Bakteriozna pegavost

Xantomonas campestris


 

  • Moguća pojava tokom cele sezone rasta
  • Bolest se javlja usled oštećenja od štetočina, bakterija pada u kapima vode na listove, i prodire sa njom u tkivo biljke
  • Inficirano tkivo postaje žuto i u većini slučajeva ima oblik slova V
  • Bolest se može razviti i tokom skladištenja
  • Za pojavu bolesti pogoduje vlažno vreme sa visokim dnevnim i niskim noćnim temperaturama
  • Bakterija može da miruje i u semenima i biljnim ostacima