You are here

Share page with AddThis

Tehnologija proizvodnje hibridnog ječma, za maksimalno povećanje potencijala prinosa

jecam-hibrid-syngenta-hyvido

:: Kako bi poljoprivrednim proizvođačima pomogli da postignu visoke prinose, Syngenta je razvila poseban protokol proizvodnje HYVIDOTM  hibridnog ječma.
:: U samom protokolu je potrebno obratiti pažnju na pet ključnih stvari, prilikom proizvodnje HYVIDOTM hibridnog ječma:

  • Setvena norma
  • Primena azota
  • Primena herbicida
  • Primena fungicida
  • Primena regulatora rasta

Kako se HYVIDOTM ječam razlikuje od konvencionalnih u fiziološkim i fizičkim karakteristikama, tako i njegova tehnologija proizvodnje ima ključne tačke. Poštovanje ovih tačaka obezbeđuje da se pun genetski potencijal iskoristi maksimalno. Preporučena tehnologija uzgoja u agroekološkim uslovima u Srbiji je definisana nakon višegodišnjeg testiranja na velikom broju lokaliteta.