You are here

Share page with AddThis

Skeniraj & profitiraj

Trgovci

sip-zapocni-skeniranje

sip-dugme-kukuruz

sip-dugme-suncokret_6-s-t

Skeniraj-profitiraj-Ugovor-suncokret-2

Objasnjenje i pitanja odgovori za trgovce

Nazad

U donjem tekstu imate ukratko proces “Skeniraj i profitiraj”  za trgovce i opšte uslove koje je potrebno zadovoljiti kako bi  KUPAC/UČESNIK bio kvalifikovan za direktan povraćaj novca od strane kompanije SYNGENTA.

Šta je potrebno za uspešno izvršenje procesa “Skeniraj i profitiraj”? (hronološki) 

 • Potpisan ugovor o učešću u Promotivnom programu “Skeniraj I profitiraj”
 • Kupljene vreće SYNGENTA semena kukuruza i/ili suncokreta sa QR kodovima
 • “Pametni” telefon sa kamerom
 • Pristup internetu (WiFi ili GSM)

Proces “Skeniraj i Profitiraj”, preduslovi i koraci:

 1. KUPAC/UČESNIK potpisuje ugovor o učešću u Promotivnom programu sa SYNGENTA predstavnikom u periodu  definisanom u Ugovoru i to ga kvalifikuje za učešće u Promotivnom programu “Skeniraj I profitiraj”.
 2. KUPAC/UČESNIK kupuje SYNGENTA seme kukuruza i/ili suncokreta u sklopu Syngenta distributivne mreže, kod dobavljača prema sopstvenom izboru.
 3. Prilikom kupovine i fizičkog preuzimanja SYNGENTA semena kukuruza i/ili suncokreta obaveza je KUPCA/UČESNIKA da pregleda sve vreće  semena koje kupuje i da utvrdi činjenično stanje i postojanje QR kodova na dnu vreće.
 4. KUPAC/UČESNIK proces skeniranja započinje tako što pomoću “pametnog” telefona otvara internet stranicu www.syngenta.rs/sip i na istoj bira opciju „PRITISNI OVDE DA ZAPOČNEŠ SKENIRANJE“
  • Nakon toga, vođen internet aplikacijom, KUPAC/UČESNIK skenira QR kod sa Ugovora, pri čemu se u sistem učitavaju svi podaci sa  Ugovora i ukupne količine poručenog semena kukuruza ili suncokreta. Proces kasnije koristi podatke sa Ugovora za potrebe slanja Zahteva za isplatu i te podatke nije moguće izmeniti u toku procesa.
  • U narednom koraku KUPAC/UČESNIK započinje skeniranje QR kodova sa pakovanja, tj. vreća semena, usmeravanjem kamere “pametnog”  telefona prema QR kodu na pakovanju.
  • Skeniranje se odvija po sistemu “jedan po jedan” QR kod.
  • Nakon svakog skeniranog QR koda KUPAC/UČESNIK dobija informaciju koliko QR kodova je skenirano do tada i koliko je još potrebno  skenirati da bi proces bio uspešno završen. Takođe, o svakom skeniranom QR kodu biva obavešten i zvučnim signalom (biiip).
  • U slučaju fizičkog oštećenja QR koda i nemogućnosti očitavanja, KUPAC/UČESNIK je dužan da o istom slučaju obavesti predstavnika  kompanije SYNGENTA koji će prikupiti materijalne dokaze o postojanju vreće semena od KUPCA/UČESNIKA. Ukoliko KUPAC/UČESNIK kupi vreće na kojima je QR kod uklonjen ili oštećen, Syngenta nema obavezu da isplati novčanu nadoknadu za te vreće.
  • Ukoliko KUPAC/UČESNIK prekine proces skeniranja, iz bilo kog razloga, proces je moguće nastaviti sa skeniranjem samo ukoliko je prethodno pritisnuo dugme ZAUSTAVI. Preporuka je da se nakon svakih 20 odskeniranih vreća klikne na dugme ZAUSTAVI da bi aplikacija snimila podatke, a Vi nastavili sa nesmetanim radom. U suprotnom proces bi morao da bude ponovljen od početka ( od “0” ).
  • Nakon skeniranja poslednjeg QR koda sa pakovanja KUPAC/UČESNIK biva obavešten o uspešnom završetku ovog dela procesa (skeniranja svih QR kodova).
 5. Potrebno je da KUPAC potvrdi slanje Zahteva za odobrenje pritiskom na dugme „PODNESI ZAHTEV“. 
 6. Proces se završava tako što se Zahtev za isplatu automatski šalje  kompaniji SYNGENTA i KUPCU/UČESNIKU u rokovima definisanim prema ugovorima, putem email adrese koju je naveo u procesu “Skeniraj i Profitiraj”. Kao prilog Zahtevu za isplatu,  obema stranama se putem elektronske pošte šalje i detaljan  izveštaj koji sadrži spisak svih skeniranih QR kodova. 

U slučaju da imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa Promotivnim  programom, molimo Vas da pogledate materijale na ovoj i povezanim  internet stranicama, za poljoprivredne proizvođače ili trgovce.

Takođe, na raspolaganju Vam je podrška našeg stručnog tima na terenu.  Syngenta predstavnici će Vam rado pomoći ukoliko naiđete na bilo kakav  problem prilikom skeniranja ili podnošenja Zahteva za odobrenje I Zahteva za isplatu. Svi kontakt  podaci se nalaze na sledećoj stranici Kontakt| Syngenta 

 Nazad