You are here

Share page with AddThis

Setva HYVIDO ječma

jecam-hibrid-syngenta-hyvido

 setvena-norma-hyvido-jecma

  • Datum – fleksibilan,
  • Dobro pripremljeno, fino granulisano zemljište je izuzetno bitno za setvu
  • Dubina setve: maksimum 2-3 cm
  • Optimalno 200 klijavih zrna/m2 (4 vreće/ha)

 

HYVIDOTM JALLON se odlikuje izuzetno brzim početnim porastom, intezivnim razvojem korenovog sistema i visokim koeficijentom/potencijalom bokorenja stoga je preporučena setvena norma daleko niža nego kod konvencionalnih ječmova.

 

korenov-sistem-hyvido-syngenta-jecam-uporedjivanje-konvencionalni-jecam HYVIDOTM ima veći kapacitet korena – na primer kod koonvencionalong ječma je 332cm, a kod HYVIDOTM  567cm u proseku – što je 70% više od ukupne dužine korena!

korenov-sistem-hyvido-syngenta-jecam-uporedjivanje-konvencionalni-jecam