Share page with AddThis

You are here

Bacardi-clp-suncokret

SY Bacardi CLP

Last updated:
19.12.2020
Usev: 

Suncokret

Tip: 
Lino tip

NOVA DIMENZIJA SUZBIJANJA KOROVA

syngenta-hibridi-suncokreta

 

ListegoPro herbicid suncokret   clearfield-plus-sistem-proizvodnje

KARATKERISTIKE:     

  • Hibrid iz Clearfiled® Plus sistema proizvodnje (tolerancija na imidazolinone)
  • Preporučuje se upotreba herbicida Listego® Pro
  • Odlikuje se visokim prinosom i sadržajem ulja
  • Veoma prilagodljiv u različitim proizvodnim uslovima
  • Naročito pogodan za intezivne uslove proizvodnje
  • Dužina vegetacije 115-120 dana
  • Veoma tolerantan na belu trulež glave (Sclerotinia sclerotiorum)
  • Odlične tolerantnosti na Phomopsis spp., Phoma spp. i Macrophomina spp. na stablu
  • Tolerantan na dominantne rase volovoda u Srbiji (A-E rase)
  • Optimalan sklop 55.000-60.000 biljaka
syngenta-suncokret-bacardi_mapa_prinosa

rezultati-prinosa-syngenta-suncokret

SY BACARDI CLP video >> Syngenta Srbija youtube

syngenta-suncokret-kada-kazem-suncokret-mislim-syngenta

NAPOMENE:
U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.
U SLUČAJU HITNOSTI: 
U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, Beograd, tel. 011 3608 440, neprekidno tokom 24 časa, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.