You are here

Share page with AddThis

Tandem

Biocid

Aktivna materija: 

DVA MEHANIZMA DELOVANJA - ŠIRI SPEKTAR KONTROLE ŠTETOČINA 

TANDEM® kombinuje snažno delovanje dva aktivne materije, tiametoksam za sprečavanje rezistentnosti štetočina, kao i brzo delovanje lambda cihalotrina.TANDEM® je  biocidni proizvod sa dva mehanizma delovanja omogućavajući kontrolu većeg broja štetočina, uključujući krevetne stenice, buba švabe, muve, buve, komarce, peščane muve i škorpione.

Primeni na više mesta, kontroliši više štetočina.  Syngenta-komunalna-higijena

SYNGENTA INOVATIVNA ICAPTM TEHNOLOGIJA 

TANDEM® poseduje inivativnu ICAP tehnologiju

Jedinstveno napravljene mikrokapsule omogućavaju kontrolisano oslobađanje aktivnih materija, kako za brzo, tako i za dugotrajno delovanje na široki spektar štetočina koje gmižu ili lete, čak i na uobičajenim površinama, kao što su beton ili PVC.

Veličina mikrokapsula je dizajnirana za maksimalno usvajanje od strane štetnih insekata i optimalno pokrivanje površine njihovog tela. Mikrokapsule štite aktivne materije sredstva i od nepovoljnih vemenskih uslova, za najbolji efekat kontrole štetočina.

Jedinstvene mikrokapsule omogućavaju kontrolisano oslobađanje aktivnih materija za trenutno i dugotrajno rezidualno delovanje

Mikrokapsule koje sadrži TANDEM® se zadržavaju na telu štetnih insekata I na njima prenose i na druge insekte za potpunu kontrolu.

SNAGA TAIMETOKSAMA ZA SPREČAVANJE REZISTENTNOSTI

Tiametoksam dopunjuje aktivnost piretroda lambda cihalotrina. U slučaju kada rezistentnost na piretroide može biti ograničavajuči faktor u suzbijanju štetočina, tiametoksam obezbeđuje punu aktivnu kontrolu štetočina.

Zašto TANDEM®?

  • Kombinuje snagu dve aktivne materije iz dve hemijske klase
  • Dva mehanizma delovanja.omogućavaju i kontrolu štetočina koje su manje osetljive na piretroide
  • Ima širok spektar delovanja na veći broj štetočina
  • Izvendredne prerformanse
  • Dugotrajno rezidualno delovanje na kritičnim površinama

 

Primena:

Posebne napomene:
Primena ovog biocidnog proizvoda u zatvorenom prostoru moguća je samo ako u vreme primene nema ljudi i životinja. Biocidni proizvod se ne sme primenjivati ako u prostorijama u vreme primene ima ljudi (nepokretni bolesnici u sobi ili slično) ili životinja (domaće životinje u stajama ili kućni ljubimci). Hranu za ljude ili hranu za životinje izneti van prostorija koje se tretiraju ovim biocidnim proizvodom. Ne primenjivati ako se u prostorijama gaje biljke koje cvetaju ili se nalaze sirovine za proizvodnju hrane za ljude ili hrane za životinje. Pri primeni izbegavati kontakt sa rastvorom biocidnog proizvoda što je moguće više, ne udisati maglu ili isparenje nastalu tokom primene. Pri radu sa biocidnim proizvodom nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i obuću, zaštitne rukavice i zaštitna sredstva za oči i lice.
KORISTITE OVAJ BIOCIDNI PROZVOD NA SIGURAN I BEZBEDAN NAČIN. UVEK PROČITATI ETIKETU U UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KORIŠĆENJA.