You are here

Share page with AddThis
advion-gel-bubasvabe-bubarusi-syngenta-srbija

Advion Gel za bubašvabe

Biocid

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Gel za direktnu primenu

ATRAKTIVNO ZA BUBAŠVABE, KORISNO ZA VAŠE POSLOVANJEadvion-gel-protiv-bubasvaba-bubarusa-  AdvionGel-praksa-Szngenta_video.mp4ADVION® Bubašvabe Gel je insekticid za suzbijanje bubašvaba u zatvorenom prostoru i na otvorenim površinama, u ili oko prostora za stanovanje, industrijskih objekata, kancelarijskog prostora, industrijskih skladišta, objekata za stanovanje, prevoznih sredstava.Način delovanja:
ADVION® Bubašvabe Gel je specijalno formulisan biocidni proizvod koji je atraktivan za razne vrste bubašvaba i koji snažno privlači ove štetočine. Delovanje nije trenutno, već ima blago produženo delovanja nakon kontakta ili unošenja u organizam štetočina, što omugućava da se oni nakon kontakta sa gelom i dalje kreću kratko vreme, pa na taj način doprinose „rasejavanju“ ADVION® Bubašvabe Gela i na druge jedinke u kontaktu sa njima.
Fatalni ishod nastupa 24 do 60 sati nakon unošenja ovog biocidnog proizvoda od strane bubašvaba.
Istraživanja su pokazala da ova formulacija veoma brzo privlači bubašvabe, čak i u situaciji kada imaju drugu vrstu hrane na raspolaganju.Ilustracija horizontalnog transfera bubarusa:
ilustracija-horizontalnog-transfera-advion-bubasvabe-bubarsi-syngenta

Spektar delovanja

Količina primene

Vreme primene

Nemačka bubašvaba zvana buba rus (Blatella germanica), američka bubašvaba (Periplaneta americana), orijentalna bubašvaba (Blatta orientalis)

0,5 g/m², pri primeni staviti najmanje 1 zrno gela prečnika 1cm na površinu od 1m², ili 5 zrna gela prečnika 5mm na površinu od 1 m

Gel staviti na mestima gde se bubašvabe kreću u potrazi za hranom, u blizini njihovih gnezda ili mesta gde se okupljaju i gde su veoma aktivne. Mesto primene treba obići svakih 7-14 dana, i prema potrebi ponoviti tretman

Posebne napomene:

ADVION®Bubašvabe Gel se primenjuje samo kao biocidni proizvod za opštu i profesionalnu upotrebu. Primenjuje se kao mamac samo na prostoru koji nije pristupačan deci i domaćim životinjama. Primena u prostoru gde ima hrane za ljude ili hrane za stoku se obavlja samo u pukotine gde se nalaze štetočine koje se suzbijaju. Ovaj preparat se može primeniti, odnosno staviti u unutrašnjost lovne posude ili slične opreme koja onemogućava da se proizvode učini lako dostupnim deci, domaćim životinjama i drugim ne ciljanim organizmima.

 

 

KORISTITE OVAJ BIOCIDNI PROZVOD NA SIGURAN I BEZBEDAN NAČIN. UVEK PROČITATI ETIKETU U UPUTSTVO ZA UPOTREBU PRE KORIŠĆENJA.