You are here

Share page with AddThis

Oštećenja od crvenog pauka na voćkama

Najveće štete nastaju od crvene voćne grinje kada je toplo vreme u julu i avgustu

Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) je štetočina proizvodnih voćnjaka. 
Štetni su svi pokretni stadijumi grinje koji se hrane na lišću. Smanjuje se fotosinteza i pojačava transpiracija, a rast letorasta je usporen, pa letorasti postaju osetljivi na izmrzavanje. Smanjuje se sadržaj suve materije i to dovodi do smanjenja  prinosa. Ponekad se ova oštećenja odražavaju na prinos u sledećoj godini. Najveće štete nastaju kada je toplo vreme u julu i avgustu. Međutim, dešava se da se prvi simptomi uoče i u junu mesecu, kao što je primećeno u par voćnjaka u Centralnoj Srbiji.
Crveni pauk je veličine 0,3-0,5 mm i najpre naseljava donju stranu lista, a oštećenja se vide u obliku beličastih pega, zatim lišće poprimi bronzanu boju. Kritična brojnost je više od 2 pauka po listu na 50% listova. Kod jabuke od formiranja plodova do veličine ploda 15-20 mm javljaju se crvene voćne grinje. I to je idealno vreme za prvu usmerenu zaštitu  sa preparatom Vertimec 018 EC u dozi 0,75-1,0 l/ha uz dodatak okvašivača Etalfix Pro 0,05%.