You are here

Share page with AddThis

Bezbedno rukovanje

Izbor, korišćenje i održavanje opreme za ličnu zaštitu prilikom rada sa sredstvima za zaštitu bilja


Nosite opremu za ličnu zaštitu onda kada druge kontrole mere, iz praktičnih razloga, nije moguće koristiti ili ukoliko ne osiguravaju potreban stepen zaštite.

Na ETIKETI i UPUTSTVU proizvoda navode se informacije o vrsti opreme za ličnu zaštitu i svim posebnim tehničkim kontrolama koje se moraju koristiti prilikom rukovanja ili primene pesticida.

Dobra praksa znači uvek nositi osnovnu opremu za ličnu zaštitu (zaštitno odelo, adekvatne zaštitine rukavice, maske za zaštitu disajnih puteva, načšare za zaštitu očiju i čizme) prilikom rukovanja ili primene pesticida.

Odgovarajuća oprema za ličnu zaštitu

 

RUKAVICE su najvažnije deo lične zaštitne opreme, jer se svaka aktivnost obavlja koriščenjem ruku, i one su najčešće u opasnosti prvog kontakta sa pesticidima. Nisu sve rukavice pogodne kada se radi sa pesticidima, nikada ne koristiti pamučne, kožne ili rukavice od nekih drugih materijala koje nisu pogodne za rad sa hemikalijama. Za zaštitu ruku koriste se nitrilne rukavice, koje imaju odgovarajući standard, a najvažnije da imaju oznaku da se pogodne za rad sa hemikalijama i da odgovaraju standardu EN374.

   

Imajte na umu da prilikom rada sa pesticidima obična radna odeća (jednodelno radno odelo od pamuka, poliestera i pamuka ili najlona ili dvodelno radno odelo) neće zadovoljiti predviđene standarde za zaštitu. ZAŠTITNA ODEĆA mora biti dugačkih rukava i nogavica, sa kapuljačom, izrađena od posebnog materijala koji ne propušta čestice ili rastvor sredstva, i treba da odgovara standardima EN13982 (Tip 5, nepropusno za čestice) i EN13034 (Tip 6, ograničena nepropusnost na prskanje). Uopštena oznaka standarda zaštite od pesticida je DIN32781. Na pakovanju ili etiketi zaštitne odeće potražiti ove oznake. Na našem tržištu se može naći zaštitna odeća više poznatih svetskih proizvođača, 3M, DuPont Tyvek, Microgard. Ovo je obično jednokratna odeća koja se u nekim uslovima, ako se ne pocepa ili nije jako zaprljana, može koristiti više puta.

Pri izboru i upotrebi ZAŠTITNE MASKE za jednokratnu upotrebu, takozvanih respiratora za čestice ili kofil maski, u cilju zaštite nosa i usta, trebalo bi imati u vidu da maske koje farmeri često nose kao zaštita od prašine prilikom obavljanja nekih uobišajnih poslova na kojima se stvara prašina nisu prikadni za upotrebu prilikom rada sa pesticidima. Na respiratoru ili maski potražiti odgovarajući EN standard i najvažnije pogledati koji stepen zaštite pružaju, a ovo se označava kao FFP1, FFP2 i FFP3, od manjeg ka većem stepenu zaštite. Za rad tokom pripreme i primene na otvorenom polju, dovoljno je uzeti respirator koja ima stepen zaštite FFP2, a u težim uslovima i FFP3.

Pri radu u zaštićenom prostoru, staklenicima i plastenicima, koristiti polumasku ili punu masku sa promenljvim ili stalnim filterima, sa standardom zaštite FFA1P2 ili FFA2P3, za zaštitu od organskih isparenje (oznaka A) i čestica (oznaka P).

 

 

 

ZAŠTITNE NAOČARE I VIZIRI treba da odgovaraju standard EN166, odnosno da pružaju najveći stepen zaštite od prskanja hemikalija ili kapljica ili čestica koje može doneti vetar. U vezi sa ovim, prednost treba dati naočarima ili vizirima koji imaju acetatno staklo, u odnosu na one koji imaju staklo od polikarbonata. Naočare treba da su lagane, udobne za nošenje i da ne magle. Pogodnije su naočare koje imaju kaiš i koje čvrsto ostaju na glavi tokom rada, u odnosu na klasične naočare. Veoma pogodnu zaštitu lica i očiju pružaju viziri, koju daju kompletnu zaštitu vida i kože lica.

  

ZAŠTITNA OBUĆA podrazumeva gumene čizme koje nisu propusne za vodu i koje mogu da se lako operu. Ne koristiti svakodnevnu obuću, cipele, sportsku obuću, pa ni plitku gumenu obuću.

Kako se stavlja i skida zaštitna oprema?

Prvo se oblači zaštitno odelo, ispod je laka pamučna odeća, potom se obuvaju čizme. Preko čizama se stavljaju nogavice od odela, da se u slučaju prispanja sredstva na nogavice tečnost ne bi slivala u čizme. Potom se stavlja zaštitna maska, pa naočare, i na kraju se na ruke stavljaju rukavice. Skidanje opreme je obrnutim redom, a pre skidanja rukavice se, dok su jos na rukama, operu vodom.

Respiratorne maske bi trebalo zameniti nakon završetka posla, u skladu sa stepenom kontaminacije. Ako u radnoj sredini nije veliki stepen kontaminacije, mogu se koristi više puta, a polumaske i dosta duže, pri čemu su polumaske sa promenljivim filterima veoma trajne do izdrljivosti materijala, a menjaju se samo filteri. Rukavice treba menjati drugim parom nakon dva časa nošenja, a odbacuju se ako su pocepane ili probušene, jer tada ne pružaju nikakvu zaštitu.

Lična zaštitna oprema ne zahteva posebne mere održavanja. Nakon upotrebe treba da se operu pojedini delovi ove opreme, obavezno rukavice i čizme. Maske i polumaske se samo obrišu, kao i naočare ili viziri. Sve se čuva na suvom, tamnom i hladnom mestu, zaštićeno od prašine, do ponovne upotrebe

Poslodavac bi trebalo bi da se konsultuje sa zaposlenim ili predstavnikom za zaštitu na radu oko izbora opreme za ličnu zaštitu, kako bi se osiguralo da opema odgovara onima koji je koriste i odgovarajućim poslovima. Trebalo bi da se uzme u obzir nekoliko stvari:

>> Vrstu pesticida i stepen izloženosti

>> Stepen zaštite koji pruža oprema za ličnu zaštitu, uzimajući u obzir:

  • sredinu u kojoj će se oprema nositi (na primer, u određenim sredinama biće potreno nostiti odeću koja se ne može lako pocepati) vrstu posla
  • koliko duge će opremu biti potrebno nositi
    • da li je usklađena sa drugim neophodnim uslovima za odeću, kao što je nošenje odeća koja je lako uočljiva i zaštitna opreme za glavu, i
  • udobnost i pristajanje iste kada se radi u toplim i vlažnim uslovima

>> Da li pesticid može da prodre kroz materijal od kojeg je oprema napravljena

>> Svako ograničenje vezano za učinak opreme za ličnu zaštitu, kao što je navedeno u odgovarajućem prihvaćenom standardu ili preporučeno od strane proizvođača

>> Prianjanje uz lice (zaptivanje) opreme za zaštitu respiratornih organa koja mora dobro da naleže (većina modela osim vizira za zaštitu lica).

 

Oprema za ličnu zaštitu biće delotvorna jedino ako se nosi na pravilan način i u svakom trenutku kada je neophodno. U nekim slučajevima, ne pravilna upotreba opreme za ličnu zaštitu ili upotreba neadekvatne opreme može osobu koja primenjuje pesticid da izloži većem, a ne manjem, stepenu rizika od kontaminacije.

Opremu za lični zaštitu nabavite kod proizvođača i kvalifikovanih distributera ove opreme, potražite savet i objašnjenje, tražite samo sertifikovanu opremu koja je testirana na određene uslove u kojima se nalazite kada primenjujete pesticid. Ne birajte ličnu zaštitnu opremu samo po ceni, ništa nije skupo kao ugrožavanje zdravlja, tražite, birajte i uzmite kvalitet, uzmite samo ono sto pruža adekvatan i najbolji stepen zaštite.