Share page with AddThis

Funly


Batavia tip za proleće - jesen u svim tipovima proizvodnje. Svetno zeleni listovi koji stvaraju kompaktnu blago izdugnutu rozetu. Otporana na temperaturna kolebanja.


Otpornost: HR = Bl: 16, 18-20, 22-24, 27-28, 30-32; IR = LMV