You are here

Share page with AddThis

Zouk F1


Staklenički hibrid izuzetno rani po pristizanju. Intenzivno crvene boje ploda. Traži veštačku podlogu I intenzivne uslove gajenja. Predviđen za celogodišnji proizvodni ciklus.


Otpornost: HR: FF2 FF4 / Fol: 1-2 / For / ToMV: 0-2