You are here

Share page with AddThis

VIRUZ BRONZAVOSTI PAPRIKE

Тomato Spotted Wilt Virus -TSWV

 


  • Prvi simptomi se pojavljuju u obliku sadnice kao sjaj (bronza) na gornjoj strani lista
  • Manje smeđe tačke ponekad formiraju, listovi se uvlače i deformišu
  • Nakon toga, na plodovima se pojavljuju svetlo-zeleno do žuti krugovi sa čistimcentrom
  • Kod plodova krugovi mogu biti obojeni narandžastom do crvenom bojom