You are here

Share page with AddThis

PROUZROKOVAČI TRULEŽI

Phytophthora spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.

 


  • Može se pojaviti pre ili nakon klijanja, ali i u biljkama nakon transplantacije
  • Na većim biljkama izgledaju kao tamne mrlje na dnu stabljike ili na vrhu korena
  • Biljke zaostaju u razvoju, kasnije venu i izumiru
  • Pythium spp. prvenstveno napada biljku u području ispod površine tla
  • Rhizoctonia i Fusarium napadaju delove biljaka koji su iznad tla
  • Pithium i Phitophthora preživljavaju na hladnom i vlažnom tlu
  • Rhizoctonia i Fusarium pojavama odgovaraju topli i suvi va uslovi