RužIčasta trulež korena luka

Phoma terrestris, Pyrenocheata terrestris


  • Koreni prvo postaju žuti, zatim roze i na kraju se suše i umiru
  • Novi koreni brzo nestaju i postaju ulaz za sekundarne infekcije
  • Glavice prestaju da rastu
  • Može doći do blagog sušenja lišća