You are here

Share page with AddThis

Fuzariozno uvenuće

Fusarium oxysporum

 


  • Pojavljuje se kao brzo izumiranje lišća, koje počinje od vrha lišća
  • Koren takođe trune
  • Tokom čuvanja, zaražene glavice postaju meke i vodene
  • Gljivica se brzo širi tokom vegetacije i skladištenja, tokom povišene temperature i vlagevazduha
  • Raspon temperature je 13-30 ° C
  • Truljenje počinje u stabljici, na kraju vegetacije, i nastavlja da se razvija u toku skladištenja
  • Napadaju uglavnom oštećene glavice od štetočina ili drugog mehaničkog ili hemijskogoštećenja
  • Proces širenja se razvija brže na višim temperaturama tokom skladištenja
  • Širi se preko zaraženih glavica, semena i vode za navodnjavanje