You are here

Share page with AddThis

Crna pegavost luka

Alternaria porri

 


  • Prvi simptomi su vodene pege koje brzo postaju tamno mrke boje
  • Uglavnom se pojavljuju na starijim listovimaPosle toga, pege se razvijaju po celoj dužini lista
  • Pege su okružene žućkastom površinom i mogu se pojaviti na vrhu ili sredini lista
  • Ostavljanje i sušenje listova dovodi do smanjenja prinosa i roka trajanja