You are here

Share page with AddThis

VIRUS MOZAIKA KRASTAVCA

Cucumber Mosaic Virus (CMV)

 


  • Prvi znaci se pojavljuju tokom faze sadnica, kao što su krzanje listova po ivicama, deformacija i uvijanje lista
  • U procesu razvoja listovi bivaju nagriženi i njihovi rubovi se uvlače
  • Listovi su mozaično prekriveni svetlo zelenim i tamnozelenim sektorima sanepravilnog oblika
  • Na nižim temperaturama, plodovi su mozaično izlomljeni i deformisani