You are here

Share page with AddThis

Abacus F1


Rani hibrid odlične toerancije na hladnoću. Pupoljci lepe zelene boje, postojani na biljci (vrlo otporni na žućenje listova). Hibrid pogodan za mašinsku i višestruku berbu (značajno za industrijsku preradu). Odličnog ukusa, namenjen za svežu potrošnju i preradu.


Otpornost: HR = Foc: 1