You are here

Share page with AddThis

Lisna sovica

Mamestra brassicae


 

  • Lisna sovicaprezimljava kao lutka u tlu na dubini od 5-10 cm i razvija 2-3 generacije godišnje.
  • Prvi leptir pojavljuje se krajem proleća ili početkom leta.
  • Odrasla sovica polaže do 200 jaja, koja su smeštena nisko na listovima
  • Embrionalni razvoj je od 6 do 9 dana
  • Stadijum gusenice u zavisnosti od spoljašnjih uslova traje oko 30-50 dana
  • Leptiri druge generacije se pojavljuju u avguste i tu prave štete na gajenom bilju