Plamenjača kupusnjača

Peronospora parasitica


  • Može se pojaviti u sadnicama i polju
  • U početku je bela praškasta kao premaza u obliku odvojenih ili spojenih linija na donjoj strani lišća (kotiledonima)
  • Na naličiju lista su bledo žute nepravilne tačke
  • Obolelo lišće vremenom postaje žuto, a u jakom napadu propadaju
  • U ranom početku bolesti, napadnuti su kotiledoni
  • Biljke obično izumiru
  • Prilikom presađivanja tokom leta, privremeno prestaje razvoj biljke
  • U vlažnu jesen, sekundarna aktivacija je moguća