You are here

Share page with AddThis

Kupusov moljac

Plutella maculipennis


 

 

  • Larve prezimljuju na biljnim ostacima na naličiju lišća
  • Razvija se 4-6 generacija godišnje Gusenice prave oštećenja na lišću u vidu malih “prozorčića”. Pri jačem napadu ove štetočine od lista mogu ostati samo glavni nervi. Druga generacija je štetnija
  • Leptir leti krajem aprila, uglavnom noću
  • Oplođena ženka polože pojedinačno ili u gomilama jaja na naličiju listova i oko nerava listova
  • Leptir polaže do 300-350 jaja, a embrionalni razvoj je 3-11 dana
  • Gusenice napadaju listove jedenjem tkiva, ubušavajući se u glavu i potpuno narušavaju komercijalni izgled
  • Larva se razvija 8-16 dana

MERE ZAŠTITE: Affirm 095 SG: 1,5 - 2 kg/ha