You are here

Share page with AddThis

Skeniraj & profitiraj

Poljoprivredni proizvođači

sip-zapocni-skeniranje

sip-dugme-kukuruz

sip-dugme-suncokret_6-s-t

Skeniraj-profitiraj-Ugovor-suncokret-2

Objasnjenje i pitanja odgovori za PP

 

Nazad

U donjem tekstu imate ukratko proces “Skeniraj i profitiraj” za poljoprivredne proizvođače i opšte uslove koje je potrebno zadovoljiti kako bi KUPAC bio kvalifikovan za direktni povraćaj novca od strane kompanije SYNGENTA

Šta je potrebno za uspešno izvršenje procesa “Skeniraj i profitiraj”? (hronološki)  

 • Potpisan ugovor o učešću u Promotivnom programu “Skeniraj I profitiraj”
 • Kupljene vreće SYNGENTA semena kukuruza i/ili suncokreta sa QR kodovima
 • “Pametni” telefon sa kamerom
 • Pristup internetu

Proces “Skeniraj i Profitiraj”, preduslovi i koraci:

1. KUPAC potpisuje ugovor o učešću u Promotivnom programu sa SYNGENTA predstavnikom u periodu 15.10.2021-15.04.2022. i to ga kvalifikuje za učešće u Promotivnom programu “Skeniraj I profitiraj”.
2. KUPAC kupuje SYNGENTA seme kukuruza i/ili suncokreta u sklopu Syngenta distributivne mreže, kod dobavljača prema sopstvenom izboru.
3. Prilikom kupovine i fizičkog preuzimanja SYNGENTA semena kukuruza i/ili suncokreta obaveza je KUPCA da pregleda sve vreće semena koje kupuje i da utvrdi činjenično stanje i postojanje QR kodova na dnu vreće.
4. KUPAC proces skeniranja započinje tako što pomoću “pametnog” telefona otvara internet stranicu Skeniraj i profitiraj | Syngenta   i na istoj bira opciju „PRITISNI OVDE DA ZAPOČNEŠ SKENIRANJE

 • Nakon toga, vođen internet aplikacijom, KUPAC skenira QR kod sa Ugovora, pri čemu se u sistem učitavaju svi podaci sa Ugovora i ukupne količine poručenog semena kukuruza ili suncokreta. Proces kasnije koristi podatke sa Ugovora za potrebe slanja Zahteva za isplatu i te podatke nije moguće izmeniti u toku procesa.
 • U narednom koraku KUPAC započinje skeniranje QR kodova sa pakovanja, tj. vreća semena, usmeravanjem kamere “pametnog” telefona prema QR kodu na pakovanju.
 • Skeniranje se odvija po sistemu “jedan po jedan” QR kod.
 • Nakon svakog skeniranog QR koda KUPAC dobija informaciju koliko QR kodova je skenirano do tada i koliko je još potrebno skenirati da bi proces bio uspešno završen. Takođe, o svakom skeniranom QR kodu biva obavešten i zvučnim signalom (biiip).
 • U slučaju fizičkog oštećenja QR koda i nemogućnosti očitavanja, KUPAC je dužan da o istom slučaju obavesti predstavnika  kompanije SYNGENTA koji će prikupiti materijalne dokaze o postojanju vreće semena od KUPCA. Ukoliko KUPAC kupi vreće na kojima je QR kod uklonjen ili oštećen, Syngenta nema obavezu da isplati novčanu nadoknadu za te vreće.
 • Ukoliko KUPAC prekine proces skeniranja, iz bilo kog razloga, proces je moguće nastaviti sa skeniranjem samo ukoliko je prethodno pritisnuo dugme ZAUSTAVI. Preporuka je da se nakon svakih 20 odskeniranih vreća klikne na dugme ZAUSTAVI da bi aplikacija snimila podatke, a Vi nastavili sa nesmetanim radom. U suprotnom proces bi morao da bude ponovljen od početka ( od “0” ).
 • Nakon skeniranja poslednjeg QR koda sa pakovanja KUPAC biva obavešten o uspešnom završetku ovog dela procesa (skeniranja svih QR kodova).

5. Potrebno je da KUPAC potvrdi slanje Zahteva za odobrenje pritiskom na dugme „PODNESI ZAHTEV“. 

6. Proces se završava tako što se Zahtev za isplatu automatski šalje  kompaniji SYNGENTA i KUPCU u rokovima definisanim prema ugovorima, putem email adrese koju je naveo u procesu “Skeniraj i Profitiraj”. Kao prilog Zahtevu za isplatu,  obema stranama se putem elektronske pošte šalje i detaljan  izveštaj koji sadrži spisak svih skeniranih QR kodova.

Osnovni pojmovi procesa “Skeniraj i profitiraj”:

  KUPAC – ovlašćeni predstavnik Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili Firme koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, koji je potpisao ugovor o učešću u Promotivnom programu “Skeniraj i Profitiraj”.

SYNGENTA – Kompanija Syngenta Agro d.o.o.

Maloprodajni objekat – prodajni objekat registrovan za trgovinu na malo, koji se bavi prodajom SYNGENTA semena kukuruza i/ili suncokreta

QR kod – jedinstveni kod pakovanja (vreće semena kukuruza ili suncokreta) koji se koristi za skeniranje u procesu potvrđivanja kupovine.

Skeniranje – Proces u kome se pomoću “pametnog” telefona vrši beleženje jedinstvenog QR koda kroz internet aplikaciju, usmeravanjem kamere “pametnog” telefona prema QR kodu, koji se nalazi na pakovanju (na dnu vreće semena).

Registrovano poljoprivredno gazdinstvo - proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju i koje je kao takvo registrovano kod nadležnih institucija Republike Srbije.

 

Nazad