Share page with AddThis

You are here

sy-iowa-uljana-repica-syngenta

SY Iowa

Last updated:
25.05.2020
Usev: 

Uljana repica

Za 2020 Syngenta je spremila NOVI hibrid SY IOWA. Zastupljen je već na okolnim tržištima I izuzetno dobro se pokazao. U Srbiji je testiran poslednjih godina i pokazao je izuzetnu adaptabilnost na naše agro-ekološke uslove. Pripada novoj generaciji hibrida koji osim vrhunskog potencijala za prinos ima i vrhunsku tolerantnost na bolesti.
sy-iowa-uljana-repica-syngenta

SREDNJE RANI HIBRID  
HIBRID PO MERI!  

Karakteristike:

  • Vrhunski i stabilan prinos
  • Odlična stabilnost i na lakšim zemljištima
  • Jak paket tolerantnosti na bolesti Phoma sp. (Foma) i Sclerotinia sp. (bela trulež)
  • Srednje rani hibrid
  • Srednje visine I čvrstog stabla
  • Odličan start i porast od nicanja do prezimljavanja
  • Odlično prezimljavanje
  • Optimalno vreme cvetanja uz vrhunsku uniformnost
  • Ujednačeno sazrevanje i visoka tolerantnost na otvaranje mahuna u žetvi
  • Preporučena gustina setve je 50 biljakapo m2