You are here

Share page with AddThis

Pomoć u izboru lične zaštitne opreme

Česta mera predostožnosti koja je navedena na etiketi sredstva za zaštitu bilja je oznaka P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice  ili P281 Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu.

Malo je detalja o izboru delova zaštitne zaštitne opreme (LZO), koji nije jednostavan, jer je  uobzir potrebo uzeti veći broj faktora. Pored karakteristike SZB, odnoso klase opasnosti, prilikom izbora LZO različitog stepena zaštite, u obzir uzeti i:

  • Mesto primene SZB: 

Otvoreno polje, ili

Zaštićeni prostor (stalenik/plastenik)

  • Način primene SZB:

Atomizer u voćnjaku/vinogradu - da li nemaju ili imaju kabinu na traktoru, pa da li kabina ima ili nema filter, ili

Prskalica za ratarske useve – da li nemaju ili imaju kabinu na traktoru (da li kabina ima ili nema filter), ili

Leđna prskalica ili atomizer – niski usevu (npr. jagoda, lubenica), srednje visoki usevi (npr. paprika, vinova loza) ili visoki usevi (paradajz, krastavac u plasteniku).

  • Vremenske uslovi tokom primene, temparatura vazduha,  vlažnost vazduha, smer i brzina vetra

 

Da bi olakšali izbor LZO u saradnji sa distributerom LZO kompanijom Albo (www.albo.biz), napravili smo četiri kompleta zaštittne opreme, prema situaciji tokom primene sredstava za zaštitu bilja, uzimajući u obzir rizike tokom primene.

Ovi kompeti se mogu pogledati i poručiti, detalji su na sajtu http://www.safetyshop.rs/

Komplet LZO

Rizik

Situacija

 

Mali komplet LZO, komplet A

Mali

Setva semena tretiranog sa SZB.

Primene SZB u niskim ratarskim usevima, trator ima kabinu.

Primene SZB u voćarskim  usevima, traktor ima kabinu sa filterom.

 

Srednji komplet LZO, komplet B

Srednji

Primena SZB sa leđnom prskalicom u niskim usevima (jagoda, lubenica…).

Primena SZB sa leđnom prskalicom u srednje visokim usevima (malina, kupina, …).

Primene SZB u niskim i srednje visokim ratarskim usevima, trator ima kabinu, ali nema filter.

 

Srednji komplet LZO, komplet C

Srednji

Primena SZB u voćarskim  usevima, traktor ima kabinu, ali nema filtere u kabini.

Profesionalna primena SZB za tretiranje semena u doradnim centrima (manje rizična SZB)

Primena SZB u plasteniku/stakleniku (male i srednje visoke biljke)

Primene SZB u niskim ratarskim usevima, trator nema kabinu.

 

Veliki komplet LZO, komlet D

Veliki

Primena SZB u voćarskim usevima, trakor nema kabinu.

Primena SZB u plasteniku/stakleniku (visoke biljke)

Profesionalna primena SZB za tretiranje semena u doradnim centrima (više rizična SZB)