Ječam


Cilj Syngenta programa hibridizacije ječma:
Razvoj hibrida ozimog ječma sa izvanrednom adaptabilnošću i tolerantnošću na različite vremenske prilike, uz povećanje prosečnog prinosa po hektaru. 

HYVIDOTM program kompanija Syngenta je započela 90-tih godina u Velikoj Britaniji i u Americi u saradnji sa Univerzitetom države Arizona. 
2002. godine prvi hibrid je registrovan u Engleskoj pod imenom Colossos, a dve godine nakon toga je bila prva prodaja. 
U 2008. dobijene su registracije u Nemačkoj, a nakon toga i u drugim EU zemljama. Od 2012. godine svi hibridi su stavljeni pod tehnologiju hibridizacije nazvanu HYVIDOTM.     
Ističemo značajnu razliku u hibridizaciji ječma i pšenice, naime u današnjim uslovima proces razvoja muške sterilnosti se odvija hemijskim putem dok se kod HYVIDOTM to radi bez hemijskog tretmana (zelenim, prirodnim putem). 
Stanice za istraživanje i razvoj kompanije Syngenta su locirane po celoj Evropi, gde se radi na razvoju potencijala prinosa, tolerantnosti na pojavu bolesti i drugih različitih karakteristika – u Jugozapadnim zonama se primarnije radi na tolerantnosti na stres i adaptabilnosti na sušnije uslove proizvodnje, postizanje visokog nivoa stabilnosti, dok se u Istočnim zonama primarnije radi na stepenu tolerantnosti na izmrzavanje.
Preporučujemo HYVIDOTM ječam proizvođačima koji, bez kompromisa, žele da ostvare maksimum na svojim njivama.
Syngenta je svetski lider na tržištu žitarica i pokriva 124 države. Značajna brojka od 25 istraživačkih i razvojnih centara i preko 300 priznatih genotipova obezbeđuju da se na tržište plasira seme koje ima najbolje karakteristike i adaptabilnost na različite uslove uzgoja i da zadovoljava potrebe veoma zahtevnog tržišta.
Lokalna testiranja, ogledi, ali i proizvodni rezultati nedvosmisleno potvrđuju da je HYVIDOTM JALLON ječam komanije Syngenta, izuetno dobro adaptiran na agroklimatske uslove u Srbiji.
Šta je HYVIDOTM?
  • HYVIDOTM je jedini hibridni ječam na našem tržištu, namenjen svim inovativnim proizvođačima ječma.
  • Dobijen je ukrštanjem dve genetski različite roditeljske linije, čiji je proizvod hibrid, koga u F1 generaciji karakterišu poboljšana svojstva i visina prinosa.
  • HYVIDOTM je već na prvi pogled veoma atraktivnog izgleda, sa izuzetno razvijenim, bujnim biljkama i veoma dobro razvijenim korenom što ima svoje prednosti naročito u stresnim i teškim uslovima proizvodnje.
  • Prilagođenost različitim uslovima proizvodnje, pružaproizvođačima ječma konzistentnost u ostvarivanju visokog prinosa i profitabilnosti.
 
Na tržištu Srbije Syngenta u svojoj ponudi ima tri hibridna ječma:
  1. HYVIDO Jallon
  2. SY Dakoota
  3. SY Dooblin
Sva tri hibrida su u pakovanjima  500.000 zrna po setvenoj jedinici (vreći).
Setvena norma: 4 vreće po 1 hektaru
jecam-hibrid-syngenta-hyvido

Hibridni ječam HYVIDO

Brošura hibridnog ječma

jecam-hibrid-syngenta-hyvido

Ključne prednosti HYVIDO tehnologije

hyvido-tehnologija

Tehnologija proizvodnje hibridnog ječma

za maksimalno povećanje potencijala prinosa

setvena-norma-hyvido-jecma

Setva HYVIDO ječma

brzi početni porast, intezivni razvoj korenovog sistema i visoki koeficijent

jecam-hibrid-syngenta-hyvido

Đubrenje HYVIDO ječma

modusevo-delovanje-syngenta-regulator-rasta

Pravilan razvoj stabla uz MODDUS EVO

pravilan razvoj stabla je izuzetno značajan

zetva-hyvido-jecam-syngenta

Prinos HYVIDO hibridnog ječma

HYVIDO Jallon hibrid je izvanredno adaptiran na naše agroekološke uslove proizvodnje