You are here

Share page with AddThis

Isabion u povrtarstvu

Isabion - primena u povrtarstvu - Za više i za bolje!

Isabion ima izuzetnu fleksibilnost u vremenu primene:

Vreme primene u odnosu na fazu razvoja biljaka

Na početku vegetativnog razvoja, početkom vegetacije (višegodišnje biljke) ili nakon nicanja (jednogodišnje biljke),

Na početku generativnog razvoja, pre cvetanja i formiranja pupoljaka,

Na početku formiranja plodova, u vreme punog formiranja plodova i promene boje.

Vreme primene u odnosu na kritične, stresne periode

U nepovoljnim klimatskim uslovima (suša, plavljenje, visoke temperature, mraz, grad itd.),

U kritičnim fenofazama (kalemljenje, rasađivanje),

U uslovima napada bolesti i štetočina, nedostatka hraniva, kod oporavka od fitotoksičnog delovanja.

Folijarna primena

U redovnim fiziološkim fazama 200-300 ml/100 l vode (voćke, vinova loza, povrće), 3 -4 tretmana tokom vegetacije, prema uputstvu za primenu. U stresnim uslovima: 400 ml/100 ml vode ili 4 l/ha.

Fertigacija (kap po kap)

Plodovito povrće: tri tretmana u preporučenim fiziološkim fazama, prvo 2-4 l/ha (posle rasađivanja), drugo 3-4 l/ha (pre cvetanja) i treće 4-5 l/ha (plodonošenje).