You are here

Share page with AddThis

Insekticidi

Insekticidi su sredstva za zaštitu bilja namenjena za suzbijanje štetočina na gajenim biljkama. Sledeće insekticide imamo u našoj paleti proizvoda: