You are here

Share page with AddThis

Hibridi kukuruza

   

Poštovani proizvođači i agronomi!
Postizanje visokih i stabilnih prinosa u gajenju hibrida kukuruza treba da omogući povratak uloženog i dobru zaradu.

Proizvodnja može biti ugrožena raznim faktorima u svim fazama razvoja biljaka. Jedan od bitnih uzroka
smanjenja prinosa i pogoršanja kvaliteta zrna može biti loš odabir hibrida ili prouzrokovači biljnih bolesti, štetočine
i korovi. Ovom publikacijom želimo da predstavimo naš portfolio hibrida, rezultate prinosa i proizvoda za zaštitu
i ukažemo na ekonomski značajna oboljenja i štetočine kao i mere borbe korišćenjem originalnih Syngenta
proizvoda. Mere suzbijanja su potpuno u skladu sa principima integralne zaštite bilja i dobre poljoprivredne
prakse. Takođe objavljeni rezultati prinosa sa velikog broja lokaliteta širom naše zemlje, prikazuju na realan
način kako su Syngenta hibridi rodili u proizvodnim uslovima, na različitim tipovima zemljišta i u specifičnom
mikroklimatskom okruženju.
Dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji semena, sredstava za zaštitu bilja i primene u praksi, Syngenta je stekla
bogato iskustvo, koje na ovaj način želi da podeli sa Vama, u cilju njihove ekonomične i racionalne upotrebe.

[Detaljnije ...]