You are here

Share page with AddThis

Hibridi krastavaca

Epsilon F1 NOVO !!!

Vrlo rani salatni krastavac za proleće u plastenicima

Novi partenokarpni hibrid krastavca salatara

Stabljika vrlo jakog vigora

Plodovi su tamnozelene boje, cilindričnog oblika sa slabo izraženim bradavicama dužine 18-20 cm

Odlično se oplođuje na niskim temperaturama

Preporučuje se za prvi proletnji turnus gajenja

Srednje otporan na pepelnicu

Pasamonte F1

Rani bradavičasti partenokarpni kornišon

Preporučuje se za gajenjke tokom leta u plasteniku i na polju špalirno

Stabljika je jakog vigora

 Ima odlično zametanje - visok stepen partenokarpije

Plodovi su tanki, cilindrični, srednjezeleni i čvrsti

Tolerantan na krastavost, pepelnicu I virus mozaika krastavca

Octopus F1
Idealan izbor za gajenje na zemlji bez oslonca

Srednjerani hibrid, za postrnu proizvodnju

Bradavičasti (američki tip), visoki kvalitet ploda

Pretežno ženski cvetovi

Plod ovalan sa tankim belim prugama i tupim krajevima

Namenjen za branje u prvoj klasi 4-6-9 cm

Visoka tolerancija na plamenjaču