You are here

Share page with AddThis

Fungicidi

Fungicidi su sredstva za zaštitu bilja namenjena za suzbijanje gljiva - prouzrokovača biljnih bolesti. Sledeće fungicide imamo u našoj paleti proizvoda: