Đubrenje HYVIDO ječma

jecam-hibrid-syngent

Jedan od ključnih delova specifičnosti tehnologije uzgoja hibridnog ječma Hyvido TM  je aplikacija različitih podeljenih količina azota u proleće.
Ovim se smatra da se, za razliku od konvencionalnog ječma, doziranje i vreme apliciranja azota vezuje za fazu razvoja biljaka.
Studije su pokazale da je za 1t prinosa potrebno 22kg azota uz obavezno 1kg fosfora i 1.6kg kalijuma. Biljkama je ukupno potrebno oko 120 – 140 kg azota / ha računajući zalihe u zemljištu. Veoma važna stavka za pravilnu aplikaciju je prolećno utvrđivanje dostupnih količina azota u zemljištu.
U narednom delu teksta ćemo vam predstaviti situacije na osnovu kojih možete pravilno da odredite količinu i parvo vreme prihrane u zavisnosti od različitih faktora:

1. Kondicija biljaka

a) Ukoliko su biljke veoma dobro razvijene (7 ili više izdanaka)

Ukoliko u zemljištu testom utvrdite da ima dovoljno dostupnog azota onda treba da redukujete količinu azota koji biste dodali u datom momentu i povećati količinu u sledećoj aplikaciji, ili možete i u potpunosti izostaviti prvu prolećnu prihranu

Ukoliko je ustanovljen nedostatak azota, nemojte da odlažete prihranu jer biljke “gladuju” što se može negativno odraziti na prinos. U ovom slučaju preporučuje se primena brzo rastvarajućih i lako usvajajućih đubriva (….)

b) slabo razvijene biljke, kasne setve, sa malo izdanaka

U slučaju slabo razvijenih biljaka, kasne setve, sa malo izdanaka (3-5) potrebno je uraditi aplikaciju đubriva što pre i to brzo rastvarajućih i lako usvajajućih đubriva (….)

Druga prihrana takođe treba biti urađena vrlo brzo nakon druge (7-10 dana)

2. Tajming – pravi momenat primene

Pravi-momenat-primene-djubrenje-Hyvido-jecma
  • 30%  na početku bokorenja (BBCH 21-25)
  • 70% momentat prvo ili drugo kolence (BBCH 31-32)
prihrana-Hyvido-jecma

Vreme primene igra veoma važnu ulogu jer se usev diferencira u period od bokorenja do pojave lista zastavičara. Ukoliko u dovoljna količina azota nije dostupna u ovom periodu, maksimalni prinosi se teško mogu očekivati iako ispoštujemo ostale ključne tačke tehnologije.

Preporuka je primenjivati lako usvajajuća đubriva!