You are here

Share page with AddThis

Brokoli


 

Montop F1
Brokoli za proizvodnju od proleća do jeseni

Dužina vegetacije je 65-70 dana.
Namenjena za svežu potrošnju.
Formira kupolastu cvast sa pravilnim oblikom tamnozelene boje, tokom leta najčešće plavičasto zelenu.
Unutrašnja struktura zbijena, drška cvasti je kratka i debela.
Prosečna težina cvasti je 0,8-1,2 kg
Ne formira bočne zaperke nakon skidanja glavne cvasti (max 10%)
Preporučeni razmak sadnje: 60X65 cm (33.000 biljaka/ha))

Monaco F1
Hibrid koji ima visok sadržaj glukozinolata (antikarcenogeni spojevi)

Glavna sezona proizvodnje od proleća do kraja jeseni• Dužina vegetacije 75-80 dana.
Namenjena je za svežu potrošnju i preradu.
Formira sitnozrnastu zbijenu cvast odličnog kvaliteta, lepe tamno zelene boje.
Nakon skidanja glavne cvasti ne formira bočne zaperke
Težina cvasti je 1,0kg.
Biljke su jakog vigora (porasta), vrlo ujednačene (CMS), dobro podnosi više temperature.
Nije osetljiva na prorastanje i plamenjaču.
Preporučeni razmak sadnje: 60X65 cm (33.000 biljaka/ha)

 

Monopoly F1

Hibrid za kasnu jesenju proizvodnju visokog potencijala prinosa

Osnovne karakteristike i preporuke za gajenje:

Dužina vegetacije 80-90 dana.
Namenjena za svežu potrošnju i preradu.
Struktura cvasti je vrlo fina, blago ovalnog oblika.
Težina cvasti je 0,7-1,2 kg.
Formira zaperke nakon skidanja glavne cvasti što omogućava naknadnu berbu i povećava ukupan prinos.
Nakon berbe čuva se bolje u skladištu od ostalih hibrida.
Preporučeni razmak sadnje: 60x65 cm (33.000 biljaka/ha).