You are here

Share page with AddThis

Sorte pšenice

Proizvodnja pšenice i trendovi u povećanju tražnje za kvalitetom

syngenta-falado-pred-zetvu

Kada je u pitanju proizvodnja pšenice trendovi su u povećanju tražnje za kvalitetom koji se dodatno plaća.
Syngenta je uvek na terenu sa Vama i uvek prilagođava svoju ponudu Vašim potrebama pa je stoga celokupmu ponudu sorti pšenica prilagodila potrebama svih segmenata našeg tržišta.

Osim superiornog CCB Ingenio , SY Moisson , Falado ,  imamo u ponudi  novu sortu:

Gabrio sorta psenice

Sve sorte na jednom mestu >>

Brošura pšenice sa rezultatima prinosa ogleda i proizvodnje 2019.:

brosura-psenica-rezultati-prinosa