You are here

Share page with AddThis

Geoxe 50 WG

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Registracioni broj: 
A14771N
Aktivna materija: 
Formulacija: 
Vodorastvorljive granule (WG)

jabuke-skladiste-gajba

Čuvar vašeg blaga!

GEOXE® 50 WG je kontaktni fungicid, koji se primenjuje preventivno u zasadu jabuke, kruške i breskve za suzbijanje prouzrokovača truleži i propadanja plodova u skladištu tokom čuvanja. Preventivno suzbija uzročnike truleži plodova tokom skladištenja, gljive Colletortichum gleosporoides, Penicilliurn spp. Alternaria spp. Rhisopus spp. Monilinia spp. Botrvtis soo.
Karenca  je 3 dana za jabuku, krušku i breskvu i omogućava primenu i efikasnu zaštitu plodova svih osetljivih biljaka i kratko vreme pred berbu.
Ostaci ispod merljivih nivoa ukoliko se preparat koristi po preporuci = omogućavaju nesmetan promet i izvoz proizvoda u EU i Rusiju.

Primenjuje se preventivno tretiranjem plodova pre berbe u količini od 0,4 do 0,45 kg/ha, uz utrošak 1000 do 1500 l/ha vode. Prvi tretman se preporučuje 14 dana pred berbu u fazi početka zrenja i drugi tretman 7 dana pred berbu u cilju zaštite od prouzrokovača skladišnih bolesti.
Primena ovog fungicida je u toku vegetacije, preventivno, neposredno po sticanju uslova za zaražavanje. Primenjuje se najviše 2 puta u toku godine, na istoj površini uključujući i primenu drugih fungicida iz grupe fenilpirola (grupa 12 prema FRAC).
Preparat se može primeniti u svim vrstama ručnih i motornih prskalica i atomizera.

GEOXE® 50 WG nije fitotoksičan za gajene biljke ukoliko se primeni u navedenim količinama i u preporučeno vreme.

Preparat se može mešati sa većinom sredstava za zaštitu bilja,osim sa insekticidima izrazito kisele reakcije. Ne sme se mešati sa fungicidima na bazi sumpora. Kada se meša sa tečnim formulacijama pesticida, potrebno je prvo njega rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim uz dodavanje vode dodati i tečni preparat. Pre mešanja proveriti kompatibilnost-mogućnost mešanja.

Usev Količina primene Oboljenje Karenca Vreme primene
Jabuka 0.4-0.45 kg/ha Bolesti plodova pri čuvanju 3 Tretiranje pred berbu, u fazi sazrevanja.
Kruška 0.4-0.45 kg/ha Bolesti plodova pri čuvanju 3 Tretiranje pred berbu, u fazi sazrevanja.
Breskva 0.4-0.45 kg/ha Bolesti plodova pri čuvanju 3 Tretiranje pred berbu, u fazi sazrevanja.

geoxe-zastita-u-skladistusyngenta-geoxe-skladiste