You are here

Share page with AddThis

Thiovit Jet 80 WG

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Vodorastvorljive granule (WG)

Thiovit jet 80 WG - Fungicid za suzbijanje uzročnika pepelnice na vinovoj lozi i jabuci

Jabuka

Vinova loza

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A8456E