You are here

Share page with AddThis
Quadris Top

Quadris Top

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana suspenzija (SC)

protiv uzorčnika ljubičaste pegavosti lastara maline, crne pegavosti i plamenjače paradajza, kupusa, lubenice

 

Tvrđava u odbrani od bolesti
quadristop-voce-povrce-zastita-syngenta

Uzgajivačima maline, jagode i povrća daje održivu i snažnu kontrolu bolesti, posebno za uzorčnika ljubičaste pegavosti lastara maline, crne pegavosti  i plamenjače paradajza, kupusa, lubenice.
Quadris Top predstavlja novu formulaciju koja je mešavina jedne akivne materije iz grupe strobilurina (azoksistrobin) i druge iz grupe triazola (difenokonazol), i predstavlja evoluciju brenda Quadris® trenutno registrovanog kao folijarni fungicid u mnogim usevima u svetu i kod nas.
Dodatna karakteristika QuadrisTop fungicida je brzo usvajanje u biljku sa translaminarnim kretanjem difenokonazola i sistemičnim kretanjem na gore azoksistrobina. Quadris Top ima preventivna, i kurativna svojstva i preporučuje se za suzbijanje mnogih važnih bolesti gajenih biljaka.
Quadris Top se primenjuje folijarno i može se koristiti kao samostalni prozvod ili u kombinaciji sa još nekim fungicidom za proširenje spektra delovanja. Quadris Top je dokazano siguran u zaštiti  za veliki broj useva ako se na odgovarajući način koristi, prema odobrenom uputstvu za upotrebu.
Opseg delovanja Quadris Top:
Quadris Top

Malo, ali značajno objašnjenje pojmova, da bi se bolje razumelo delovanje sredstva Quadris Top:
Translaminarno
: mogućnost da se aktivna materije koja tokom primene dospe samo na licu liste, kretanje kroz list dospe i do naličja i omogući zaštitu ove površine lista, iako je tokom primene sredstvo dospelo samo na lice lista, odnosno jednu njegovu stranu.
Sistemično kretanje na gore: aktivna materija se kreće sprovodnim sisetmom biljke od korena (ako se primeni zalivanjem), kroz stablo ili izdanke (ako se primeni prskanjem stable) ka vrhu biljke (na gore), dospevajući i do vrha lista. Ako dospe i na peteljku lista, usvaja se i dospeva u ceo list.  
Preventivno: pre ostvarene infekcije, pre nego što je gljivica uzročnik bolesti dospela u biljku.
Kurativno: posle ostvarene infekcije, nakon  što je gljivica uzročnik bolesti dospela u biljku.

Sigurno u izvoz!

liflet QuadrisTop 2020

Jagoda

Kupus

Lubenica

Malina

Paradajz

Tank mixing

Quadris Top je kompatabilan sa mnogim sredstvima za zaštitu bilja, ali svakako pročitajte upustvo za upotrebu pre primene I obratite pažnju na naznake za kompatibilnost. Ne sme se mešati sa sredtvima za zaštitu i ishranu bilja koja su izrazito kisele ili bazne reakcije, kao ni sa formulacijama na bazi ulja.

Kolicina vode

Malina 400-800l/ha
Jagoda 400-600l/ha
Lubenica 400-600l/ha
Paradajz 400-600l/ha
Kupus 200-600l/ha