You are here

Share page with AddThis

Force 1.5 G

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Granule za direktnu primenu (G)

syngenta-force-1.5g

Force 1,5 G je kontaktni, utrobni, inhalacioni, nesistemični zemljišni insekticid širokog spektra delovanja koji se koristi za suzbijanje larvi skočibuba (žičnjaka) (fam. Elateridae) u količini od 5 kg/ha tj. 50 g na 100 m2, unošenjem u zemljište pored semena u zonu redova tokom setve šećerne repe pomoću posebnih uređaja (depozitora). Prilikom tretiranja potrebno je poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda tretirajući najmanje 20 metara udaljeno od njih. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Force 1.5 G se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine, istovremeno sa setvom.

Može se koristiti jedino direktnom primenom granula u uređajima, depozitorima, za primenu granularnih insekticida zajedno sa setvom. Rastvaranje granula u vodi ili neki drugi način primene kao što je razbacivanje granula po površini zemljišta nije dozvoljeno. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

U kontejner depozitora za granularne insekticide koju su montirani na baterije sejalice i prethodno podešeni na određeni protok preparata, sipati određenu količinu granula direktno iz originalnog pakovanja tako da kontejneri budu puni, ali ne i prepunjeni kako ne bi došlo do prosipanja granula u toku primene. Prilikom primene, redovno kontrolisati protok granula kroz uređaj za depoziciju. Pri pojavi neravnomernog protoka, začepljenju depozitora ili drugom zastoju neophodno je odmah zaustaviti sejalicu i otkloniti kvar. Nakon primene potpuno isprazniti i očistiti uređaje za depoziciju, kako preostale granula tokom noći ne bi upile vlagu iz vazduha, slepile se i dovele do začepljenja depozitora.

 

PREDNOSTI:

- Poseduje repelentno (odbijajuće) delovanje isparenjima na insekte koje se kreću  po tretiranoj površini zemljišta

- Izuzetno produženo delovanje u zemljištu, i do 90 dana od depozicije

- Osim kontaktnog delovanja u tlu prelazi u gasno stanje i stvara zaštitnu zonu u zemljištu oko semena i mlade biljke ne dozvoljavajući pristup štetočinama

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A13226J

Suncokret

5-10 kg/ha, Prilikom setve, depozitorima za granule.
Štetočine: žičari (fam. Elateridae)
Na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine, istovremeno sa setvom

Kukuruz

5-10 kg/ha, Prilikom setve, depozitorima za granule.
Štetočine: žičari (fam. Elateridae)
Na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine, istovremeno sa setvom

Šećerna repa

5 kg/ha, Prilikom setve, depozitorima za granule.
Štetočine: žičari (fam. Elateridae)
Na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine, istovremeno sa setvom

  • Po potrebi konsultovati centar za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, 11000 Beograd, tel. 011/3608 440, neprekidno tokom 24h/7 dana u nedelji.