You are here

Share page with AddThis

Voliam Targo 063 SC

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana suspenzija (SC)

VOLIAM TARGO 063 SC  insekticid za suzbijanje jabukovog smotavca u jabukama, obične kruškine buve u zasadu kruške i moljca paradajza u paradajzu.
Insekticid sa kontaktnim i utrobnim delovanjem.

voliam-targo-insekticid-kruska-jabuka-paradajz

 

VOĆARSTVO:

Primenjuje se u:
Zasadu jabuke, za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydiapomenella) u koncentraciji 0,075% do 0,11%, odnosno ukoličini 0,75 do 1,1 l/ha, uz upotrebu 1000 - 1500 l/ha vode u zvisnosti od bujnosti zasada. Za suzbijanje prve generacije jabukovog smotavca, primenjuju se dva tretmana, prvo tretiranje u fazi pojave „crne glave“, odnosno pred piljenje gusenice i drugo 10-14 dana kasnije.
Zasadu kruške, za suzbijanje obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), u koncentraciji 0,075% do 0,11%, odnosno u količini 0,75 do 1,1 l/ha, uz upotrebu 1000 - 1500 l/ha vode u zvisnosti od bujnosti zasada, uz dodatak mineralnog ulja u koncentraciji 0,25% ili okvašivača. Tretiranje obaviti na početku piljenja prvih larvi. Ako je potrebno tretman ponoviti nakon 12-14 dana;
Zasadu breskve, za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), u količini od 50 do 75 ml ovog sredstva u 100 litara vode uz utrošak vode od 1000 do 1500 l/ha. Tretiranja se planiraju na osnovu praćenja (monitoringa) štetočina preko feromsnkih klopki, od kraja cvetanja do sazrevanja plodova.

Vreme primene u voćarstvu:
Najbolje vreme primene je pre polaganja jaja i na počektu piljenja gusenica. Ima kontaktno i utrobno delovanje.
Usvajanje i deponovanje u unutrašnjost lista obezbeđuje da je preparat zaštićen od spiranja kišom i otporan na fotorazgradnju. Na ovaj način obezbeđuje se duže delovanje preparata.
Karenca:
14 dana za jabuku, krušku i breskvu.
Prednosti:

  • Kompletno rešenje za suzbijanje štetnih gusenica voćaka.
  • Dve aktivne materije, odličnog spektra delovanja.
  • Odlična kontrola sekundarnih štetočina. Dugo delovanja,za manji broj tretmana VOLIAM® Targo 063 SC se može na istoj površini primeniti dva puta u toku godine.

Napomena:
Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne primenjivati u vreme cvetanja useva i u vreme ispaše pčela. Ako tokom primene sredstvo dospeva i na korove u cvetanju koje posećuju pčele, unišiti ovakve korove pre cvetanja ili pre primene ovog sredstva.

PARADAJZ

Primenjuje se u usevu paradajza za suzbijanje moljca paradajza (Tuta absoluta), u koncentraciji 0,08-0,1%, odnosno u količini od 80-100 ml u 100 l vode, uz dodatak okvašivača.
Vreme primene:
Vreme primene određuje pojava i razvoj štetočine, i određuje se na osnovu ulova leptira štetočine na osnovu prvih oštećenja koje na listovima ili plodovima paradajza pravi gusenica.
Prednosti:
:: Dobru kontrolu najvažnijih štetočina jednim preparatom  ::  Manji broj tretmana i niži nivo ostataka  insekticida u biljnoj proizvodnji  ::  Veću uštedu novca i vremena u zaštiti od insekata  ::  Ovilarvicidna aktivnost  ::  Brzo deluje – manje šteta  ::  Snažan protiv Lepidoptera  ::  Dugo delovanje – manji broj tretmana  ::  Postojan u kritičnim vremenskim uslovima  ::  Odličan alat za sprečavanje pojave rezistencije ::  Nije fitotoksčan u preporučenim količinama primene  i vremenu primene  ::  Selektivan prema većini predatora
Karenca: 3 dana za paradajz.
VOLIAM TARGO 063 SC ima veliku fleksibilnost u primeni kod suzbijanja gusenica leptira, a pre njihovog ubušivanja u plod. Deluje kao:
OVICID - na jaja, gde začeta larva ugine pre piljenja
OVILARVICID - gde larva ugine u jajetu ili pri piljenju
LARVICID - na ispiljene larve

Iz video biblioteke:

https://www.syngenta.rs/moljac-paradajza-syngenta-resenje
https://www.syngenta.rs/smotavci-u-vockama-kako-ih-se-resiti