You are here

Share page with AddThis

Voliam Targo 063 SC

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana suspenzija (SC)

Voliam Targo 063 SC -insekticid za suzbijanje jabukovog smotavca u jabukama, obične kruškine buve u zasadu kruške i moljca paradajza u paradajzu.
45 g/l hlorantraniliprol | 18 g/l abamektin

voliamtargo-insekticid-syngenta-jabuka-kruskavoliamtargo-insekticid-syngenta-jabuka-kruska

VOLIAM® Targo 063 SC je insekticid sa kontaktnim i utrobnim delovanjem koji se primenjuje u:
Zasadu jabuke, za suzbijanje jabukovog smotavca (Cydiapomenella) u koncentraciji 0,075% do 0,11%, odnosno ukoličini 0,75 do 1,1 l/ha, uz upotrebu 1000 - 1500 l/ha vode u zvisnosti od bujnosti zasada. Za suzbijanje prve generacije jabukovog smotavca, primenjuju se dva tretmana, prvo tretiranje u fazi pojave „crne glave“, odnosno pred piljenje gusenice i drugo 10-14 dana kasnije.
Zasadu kruške, za suzbijanje obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), u koncentraciji 0,075% do 0,11%, odnosno u količini 0,75 do 1,1 l/ha, uz upotrebu 1000 - 1500 l/ha vode u zvisnosti od bujnosti zasada, uz dodatak mineralnog ulja u koncentraciji 0,25% ili okvašivača. Tretiranje obaviti na početku piljenja prvih larvi. Ako je potrebno tretman ponoviti nakon 12-14 dana;
Zasadu breskve, za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella), u količini od 50 do 75 ml ovog sredstva u 100 litara vode uz utrošak vode od 1000 do 1500 l/ha. Tretiranja se planiraju na osnovu praćenja (monitoringa) štetočina preko feromsnkih klopki, od kraja cvetanja do sazrevanja plodova.

Vreme primene:
Najbolje vreme primene je pre polaganja jaja i na počektu piljenja gusenica. Ima kontaktno i utrobno delovanje.
Usvajanje i deponovanje u unutrašnjost lista obezbeđuje da je preparat zaštićen od spiranja kišom i otporan na fotorazgradnju. Na ovaj način obezbeđuje se duže delovanje preparata.
Karenca:
14 dan za jabuku, krušku i breskvu.
Prednosti:
> Kompletno rešenje za suzbijanje štetnih gusenica voćaka.
> Dve aktivne materije, odličnog spektra delovanja.
> Odlična kontrola sekundarnih štetočina. Dugo delovanja,za manji broj tretmana VOLIAM® Targo 063 SC se može naistoj površini primeniti dva puta u toku godine.
Napomena:
Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne primenjivati u vreme cvetanja useva i u vreme ispaše pčela. Ako tokom primene sredstvo dospeva i na korove u cvetanju koje posećuju pčele, unišiti ovakve korove pre cvetanja ili pre primene ovog sredstva.

 

Jabuka

Kruška

Paradajz

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A15893A