You are here

Share page with AddThis

Za zdrav usev pšenice

AXIAL® 50 EC, najbolje rešenje za suzbijanje travnih korova u strnim žitima

U prolećnom periodu potrebno je voditi računa o različitim vrstama širokolisnih korova koji su već u razvoju, ali ne smemo zaboraviti ni na uskolisne korove koji u pojedinim godinama mogu prouzrokovati velike probleme u žetvi pšenice i ječma. Štete se ispoljavaju u kasnijim fazama razvoja pšenice kada divlji ovas nadrasta gajeni usev, zasenjuje gornje lišće i samim tim otežava nalivanje zrna.

 

axial-psecica-jecam

Često ustaljeno mišljenje da u sušnim godinama nema bolesti već nekoliko godina za redom postaje tema brojnih polemika. Zaključak stručnjaka je da su bolesti prisutne svake godine u manjem ili većem intenzitetu i da je prskanje sa fungicidima obavezna mera ukoliko računamo na maksimalnu zaradu.
Pogotovu u kišovito proleće, o potrebi primene fungicida u žitaricama ne treba sumnjati. Često prisutnu dilemu da li se isplati gaženje useva, ako nisu ostavljeni stalni tragovi, struka je odavno rešila. Ne samo struka, već i praksa. Sve veći broj farmera ostavlja stalne tragove, a računica je pokazala opravdanje ovog postupka.
    
Na žitaricama je već zabežena pojava nekoliko uzročnika pegavosti lista i primena fungicida u cilju očuvanja zdrave lisne mase list ove godine postaje nezaobilazna mera. Ovim tretmanom sprečavamo ili stopiramo zarazu i osiguravamo zdrave listove koji su važni za nalivanje zrna, a to su osim zastavičara, prva dva odnosno tri lista ispod njega.
Syngenta-fungicidi-psenica   
Kod odabira fungicida osim njegove cene, potrebno je poznavati i karakteristike kao što su spektar bolesti na koje deluje, kao i način i dužina delovanja. Ne retko izbor jeftinijih preparata vodi do trenutnog rešenja, ali dugoročno slabije efikasnosti, kraćeg perioda zaštite, kao i potrebe za ponovnom primenom fungicida. U praksi je to moguće za one koji ne razmišljaju o trošku goriva i dodatno utrošenom vremenu.

Dospeva tamo gde drugi ne mogu

Dobar izbor uspešnih  ratara je Artea 330 EC, sistemični folijarni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se primenjuje u usevu pšenice, za suzbijanje uzročnika pepelnice, lisne rđe, sive pegavosti lista, septoriozne pegavosti klasa i fuzarioze klasa, u količini 0,5 l/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha, tretiranjem prema preporuci  prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti, i to od stadijuma prvog kolenca do faze zastavičara i od kraja klasanja do faze punog cvetanja.

Obzirom da se ciprokonazol usvaja i prenosi kroz biljku veoma brzo, zaustavljanje i širenje zaraze na već obolelim biljkama nastupa par sati od primene. U gustom sklopu useva strnih žita, dodatnu brzinu delovanja obezbeđuje isparljivost ciprokonazola koji gasnom fazom dopire do donjih delova biljaka do kojih kapi rastvora sredstva ne mogu dospeti..Propikonazol je sistemični fungicid iz grupe triazola sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji ispoljava odlično delovanje na veliki broj gljivičnih oboljenja žitarica.

Artea 330 EC nije fitotoksična za strna žita, bez obzira na uslove u kojima se primenjuje. Zbog izražene sistemičnosti, preparat se usvaja lako, pa padavine koje se mogu javiti četiri sata od tretiranja ne spiraju preparat i ne umanjuju njegovo delovanje.

Syngenta-fungicidi-psenica  

I količina, i kvalitet, to se već sve više ceni

Često jedan tretman fungicidima nije dovoljan, ako je kišovito i vlažno potrebno je drugo tretiranje. Primena fungicida u dva tretiranja već je postala standardna mera nege žitarica naprednih farmera.
Za extra prinos, extra kvalitet i extra zaradu pravi izbor je Amistar Extra 280 SC u količini primene od 0,75 l/ha. Primenom ovog fungicida, pored delovanja na glavne uzročnike oboljenja lista i klasa pčenice i ječma,  povećava se efikasnost usvajanja vode kroz biljku povećanjem asimilacije ugljen dioksida, a na taj način se smanjuje transpiracija što za rezultat ima produženje vegetacije i povećanje prinosa. Efekat produženog zelenila lista zastavičara ima uticaj na povećanje prinosa. Amistar Extra poboljšava kvalitet zrna ječma, koji je posebno potreban za industriju slada i piva. Pored sprečavanja pojave bolesti, povećava hektolitarsku težinu pšeničnog zrna, što je od posebnog značaja za mlinarsku industriju. U mnogim ogledima je pokazano da Amistar Extra obezbeđuje produženje perioda zelenila lista zastavičara za 3 dana u odnosu na standardne triazolne fungicide, a svaki dodatni dan donosi oko 150 kg/ha dodatnog prinosa, kao i povećanje specifične težine zrna od 0,2 kg/hektolitru.

Danas uspešna proizvodnja žitarica u našoj zemlji podrazumeva pored ostalih obaveznih agrotehničkih mera i najmanje dva fungicidna tretmana. Preparati Artea 330 EC, Amistar Extra 280 SC i Cherokee 487.5 SE zaštitiće vaš usev na najbolji mogući način.

Vaša Syngenta